MİKRO İKTİSAT II FİNAL SINAVI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

MİKRO İKTİSAT II FİNAL SINAVI (16/06/2004)

 

Adı, Soyadı:

Numarası:

SORULAR

 

A)Aşağıdaki sorulardan seçeceğiniz 4 (DÖRT) tanesini yanıtlayınız. (15 x 4 = 60 puan)

 

S.1. Üretimin iktisadi bölgesi ne demektir. Grafik yardımıyla açıklayınız?

S.2. Slutsky yaklaşımı altında ikame ve gelir etkilerini grafik yardımıyla açıklayınız?

S.3. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisini grafikle açıklayarak, bu firma için başa baş ve kapatma noktalarını gösteriniz?

S.4. Öğrenme eğrisi neyi belirtir. Öğrenme-maliyet ilişkisini grafik yardımıyla açıklayınız?

S.5.Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem dengesini, zarar eden ( mutlaka kapatma durumunda olmayan ) firma örneğinde grafik yardımıyla açıklayınız?

S.6. Uzun dönem endüstri arz eğrisini, artan maliyetli endüstri örneğinde grafik yardımıyla açıklayınız?

 

B)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) ile gösteriniz. (20 puan)

 

( ) Engel eğrisi, gelir tüketim eğrisinin sadece tek bir mal için ifade edilmiş halidir.

( ) Fiyatlar ve gelir aynı oranda arttığında (saf enflasyon) tüketici dengesinin değişmediği durum, talep fonksiyonunun birinci dereceden homojen olması olarak nitelendirilir.

( ) Düşük mallarda gelir etkisi negatif yönlüdür.

( ) Slusky Yaklaşımında gelir ve ikame etkisi ayrıştırılırken fayda dikkate alınmaz.

( ) Tüketici fiyat endekslerinde, fiyat artışlarının (enflasyonun) tüketici üzerindeki olumsuz etkileri olduğundan fazla değerlendirilir.

( ) Zamanlar arası tüketici seçiminde borç alma ve vermenin olmadığı duruma kayıtsızlık noktası denir.

( ) Faiz geliri vergilendirilirken birinci dönemde borç veren kişinin durumu değişmez.

( ) Kısa dönemde tüm girdilerin miktarı değiştirilebilir.

( ) İşçi başına düşen toplam ürün miktarına, emeğin ortalama ürünü denilmektedir.

( ) Üretimin III. bölgesinde emeğin marjinal ürünü sıfırdan büyüktür.

( ) Eş ürün eğrilerinin negatif eğilimli kısımlarından üretim yapmak karlıdır.

( ) İkame esnekliği katsayısının, sermaye-emek oranındaki % değişmenin marjinal teknik ikame haddindeki % değişmeye oranı olduğu söylenebilir.

( ) Eş-ürün eğrisi boyunca sermaye-emek (K/L) oranının değişebildiği üretim fonksiyonlarından biride Cobb Douglas üretim fonksiyonudur.

( ) İktisadi anlamda karın sıfır (0) olması durumunda normal kardan söz edilemez.

( ) Kısa dönem ortalama toplam maliyet (SRATC) ile ortalama değişken maliyet (AVC) arasındaki fark ortalama sabit maliyete (AFC) eşittir.

( ) Her çıktı düzeyinde, kısa dönem marjinal maliyet (SRMC) eğrisinin altında kalan alan, ortalama değişken maliyeti (AVC) temsil eder.

( ) Bir firmanın maliyet ve girdi fiyatları veri iken kiralayabileceği girdi bileşimlerini temsil eden doğruya eş maliyet doğrusu denir.

( ) Olumlu ölçek ekonomileri, yalnızca reel ölçek ekonomileri olarak karşımıza çıkar.

( ) Sermaye-emek (K/L) oranını azaltan teknolojik gelişmeye, emek kullanan teknolojik gelişme de denir.

( ) Tam rekabetçi bir firmanın dengeye gelmesi için MR = SRMC eşitliğinin gerçekleştiği üretim düzeyinde ortalama hasılatın ortalama değişken maliyetten büyük olması (AR>AVC) yeterli koşuldur.

 

C)Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurunuz. (20 puan)

 

*  X ve Y malının fiyatları sabitken bireyin geliri arttığında bütçe doğrusu paralel biçimde … doğru kayar.

* Bir tüketicinin sahip olduğu gelirinin değişmesi sonucu ortaya çıkan farklı denge noktalarının geometrik yerine … denir.

* Üstün (normal) mallarda talep eğrisi daima …. eğilimlidir.

*  Hükümetlerin illegal faaliyetleri önlemek için tedbirleri artırması nedeniyle, legal olmayan faaliyet sayısının yükselmesine …. denir.

* Zamanlar arası tüketici seçimine göre faiz haddi düşünce, ikame etkisiyle tüketici I. dönemde …. Buna karşılık II. dönemde … tüketir.

* İktisadi kar formülü = ……. biçimindedir.

* Ortalama sabit maliyet (AFC) formülü = ……. şeklinde gösterilmektir.

* Girdilerin fiyatları veri iken her alternatif çıktı düzeyindeki optimal girdi bileşimlerinin geometrik yerine …. denilmektedir.

* Uzun dönem ortalama maliyetin minimum olduğu noktadaki çıktı düzeyi …… diye nitelendirilir.

* Tam rekabet piyasasının ilk üç koşulunun olduğu piyasaya ……. da denilmektedir.

 

NOT: Yanıtlarınıza soru kâğıdından başlayınız. Ek kâğıt kullanabilirsiniz.

 

Başarılar Dilerim.

Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ

NOT: Lütfen sizden sonraki öğrencilerinde faydalanabilmesi için sizde mevcut sınav kâğıtlarınızı bize iletiniz. Duyarsız kalmayınız.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !