MİKRO İKTİSAT II VİZE SINAVI

T.C.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

MİKRO İKTİSAT II VİZE SINAVI (28/04/2004)

 

Adı, Soyadı:

Numarası:

SORULAR

 

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D), yanlış olanları ise (Y) ile gösteriniz. (25 puan)

 

( ) Tüketicinin fiyatların ve gelirin nispi düzeyine bakarak karar vermesine ‘‘para hayali’’ denir.

( ) İkame etkisi üstün ve düşük mallarda negatif yönlüdür.

( ) Fiyat endekslerinde malların fiyatları ve kalitelerindeki değişmeler hesaba katılır.

( ) Vergi ve vergiye eşdeğer bir vergi iadesi sonuçta politika etkinsizliğine yol açar.

( ) Faiz geliri vergilendirilirken birinci dönemde borçlanan kişinin durumu kötüleşir.

( ) Düşük bir malın fiyatı düştüğünde bu maldan talep edilen miktar pozitif gelir etkisi nedeniyle artar.

( ) Üretim bedava yok edilebilir.

( ) Emeğin marjinal ürününün ortalama ürününe eşit olduğu noktada toplam ürün maksimumdur.

( ) Eş ürün eğrilerinin pozitif eğilimli kısımlarında üretim yapmak karlıdır.

( ) ikame esnekliğinin sonsuz olduğu üretim fonksiyonu Cobb-Douglas üretim fonksiyonudur.

 

B) Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurunuz. (15 puan)

 

a) Herhangi bir X malının fiyatının değişmesi sonucu ortaya çıkan farklı denge noktalarının geometrik yerine … denir.

b) X ve Y malının fiyatları ve tercihler veri iken tüketicilerin farklı gelir düzeylerindeki talep ettiği X malı / Y malı miktarını gösteren eğriye … denir

c) Düşük mallarda gelir etkisi…. yönlü iken ikame etkisi …. yönlüdür.

d) Zamanlar arası tüketici seçiminde borç alma ve vermenin olmadığı duruma …. denir.

e) Eş ürün eğrilerinin içe kayarak girdi başına daha fazla çıktı sağlamaları ……dir.

 

C) Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (15 x 4 = 60 puan)

 

S.1. Üstün bir mal için ikame ve gelir etkilerini Hicks yaklaşımı çerçevesinde grafik yardımıyla açıklayınız?

S.2. Gelirde eşdeğer değişiklik yaklaşımıyla tüketici yararındaki değişmeyi grafik yardımıyla açıklayınız?

S.3. Zamanlar arası tüketici seçimi çerçevesinde donanımın değişimini grafik yardımıyla açıklayınız?

S.4. Ölçeğe göre sabit verim (getiri) ne demektir. Grafik yardımıyla açıklayınız?

 

NOT: Yanıtlarınıza soru kâğıdından başlayınız. Ek kâğıt kullanabilirsiniz.

 

      Başarılar Dilerim.

Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ

NOT: Lütfen sizden sonraki öğrencilerinde faydalanabilmesi için sizde mevcut sınav kâğıtlarınızı bize iletiniz. Duyarsız kalmayınız.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !